Niente canzoni d’amore

Niente canzoni d’amore di Charles Bukowski, Tea, Milano, 7 euro. Sulla vita emarginata e sconcia di Charles Bukowski si...

Le regole dell’attrazione

Le regole dell’attrazione di Bret Easton Ellis, Einaudi, Torino, 11 euro. Secondo romanzo di Bret Easton Ellis, Le regole...